پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

۲۲خرداد،روز همدلي،همبستگي، برابري!

به پاس چنين روزي....۲۲خرداد! اين همه از عكسهام گذاشتم،از قصد!تا چشم بعضيا كور شه،جونشون بالا بياد كه چشم ديدنه،فعاليتهاي دانشجوييو در ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 390 بازدید