۲۲خرداد،روز همدلي،همبستگي، برابري!

به پاس چنين روزي....۲۲خرداد! اين همه از عكسهام گذاشتم،از قصد!تا چشم بعضيا كور شه،جونشون بالا بياد كه چشم ديدنه،فعاليتهاي دانشجوييو در ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 390 بازدید
دی 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
4 پست
سرما
1 پست
شوش
1 پست
عکس
1 پست
دروغ
1 پست
توییتر
1 پست
فیسبوک
1 پست
زنان
3 پست
فوتبال
1 پست
نوجوانان
1 پست
صابر_ابر
1 پست
فوتسال
2 پست
زن_و_زنان
2 پست
ونکوور
1 پست
اسکی
1 پست
تئاتر
2 پست
خاتمی
1 پست
موج_سوم
1 پست
میرحسین
1 پست
تحریریه
1 پست
طراحی
1 پست
دیزاین
1 پست
گرافیت
1 پست
زن
2 پست
پیاده_رو
1 پست
حسن_آباد
1 پست
پارک_ملت
1 پست
گینس
1 پست
دختران
1 پست
اسکیت
1 پست
شیرزنان
1 پست
دختر
1 پست
معتاد
1 پست
قتل
1 پست
8_مارس
1 پست
8_march
1 پست
بدحجابی
1 پست
پلیس_زن
1 پست