# زن

۲۲خرداد،روز همدلي،همبستگي، برابري!

به پاس چنين روزي....۲۲خرداد! اين همه از عكسهام گذاشتم،از قصد!تا چشم بعضيا كور شه،جونشون بالا بياد كه چشم ديدنه،فعاليتهاي دانشجوييو در ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 61 بازدید